Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

home (nl) > TME modellen > CO2L: Carbon Footprint > voetafdruk varianten

< terug

Doelgroep-modellen: Voetafdruk varianten

De voetafdruk richt zich op verschillende doelgroepen:

- Huishoudens. In de jaren 90 was de voetafdruk vrijwel uitsluitend gericht op huishoudens. Met eenvoudige modellen kunnen individuele personen voor zichzelf of hun huishouden een voetafdruk bepalen door gegevens in te vullen als grootte van hun woning, hun energieverbruik, hoeveel plakjes kaas ze op een boterham doen, hoeveel vlees en groenten ze eten, hoeveel km ze per vervoerwijze reizen, enz. Het resultaat wordt afgezet tegen het mondiale gemiddelde en tips worden gegeven om hun voetafdruk te verkleinen.

- Landen. Elke 2 jaar worden in een ‘Living Planet Report’ (van het WNF) cijfers gepubliceerd over gemiddelde en totale voetafdrukken per land en continent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nationale statistieken over productie en consumptie.

- Steden. Rond 2000 hebben een achttal gemeenten hun voetafdruk berekend, waaronder Den Haag, Pijnacker en Wymbritseradiel. Een beperkte hoeveelheid informatie kwam van de gemeenten zelf, een groot deel van de benodigde gegevens kwam uit statistieken van het CBS. De gemiddelden per inwoner lagen binnen een bandbreedte van 10% rond het landelijke gemiddelde voor Nederland (4,7 ha).

- Bedrijven. De eerste bedrijven en instellingen die een voetafdruk hebben berekend bestonden uitsluitend uit een kantooromgeving. Het eerste bedrijf in Nederland was managementbureau Brighthouse uit Helvoirt. In samenwerking met DKA heeft TME in 2002 een model ontwikkeld en met Brighthouse hun voetafdruk berekend. In 2007 is het model van TME uitgebreid voor een productiebedrijf en daarop toegepast. Gelijksoortige bedrijven kunnen onderling worden vergeleken door een benchmark te ontwikkelen in de vorm van een voetafdruk per werknemer (fte) of per hoeveelheid omzet of winst.

- Producten. In principe is dit een logische doelgroep, omdat de voetafdruk van een huishouden of bedrijf is samengesteld uit voetafdrukken van afzonderlijke producten. Echter, in het model voor huishoudens gaat het om algemene voetafdrukken per type product (pindakaas = pindakaas). De doelgroep producten is voor producenten interessanter: een bedrijf dat zijn bedrijfsvoetafdruk verkleint, verkleint ook de voetafdruk van zijn producten en kan zich zo onderscheiden van gelijksoortige producten van andere bedrijven. Op deze manier ontstaat min of meer automatisch een benchmark.

- Scholen. Voor deze doelgroep ligt de nadruk vooral op het educatieve karakter van de voetafdruk en minder op het berekenen van een voetafdruk van een school. Leerlingen kunnen hun eigen voetafdruk berekenen en ‘leren’ wat ze zelf kunnen bijdragen aan het verkleinen van hun eigen voetafdruk.

relatie met LCA >>