Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

home (nl) > publicaties

< terug

Publicaties

titel

soort document, bestandstype, taal, jaartal


- - -

databases Environmental expenditures EU

databases, xls, engels, april 2016

Environmental expenditures EU_final report

eindrapport, pdf, engels, november 2015

CO2L, Carbon Footprint (CF) rekenmodel voor bedrijven

rekenmodel, xls, nederlands, versie 2015

Handleiding bij het CO2L rekenmodel

handleiding, pdf, nederlands, versie 2015

- - -

BTW differentiatie milieuvriendelijke producten

eindrapport, pdf, engels, 2008

Duurzaam ondernemen en lange termijn beleggingen

artikel, pdf, nederlands, 2003

Duurzaamheidbank Brabant: winst maken van duurzaamheid

eindrapport, pdf, nederlands, 2003

Duurzame groei in Nederland

artikel, pdf, nederlands, 2002

Economische waarde van milieudegradatie in Servie

eindrapport, pdf, engels, 2004

Economische waarde van natuurlijke hulpbronnen en milieu

trainingsdocument, pdf, engels, 2006

Ex post vs ex ante kostenramingen van milieubeleid

eindrapport, pdf, engels, 2006

- Case study wegtransport

case study rapport, pdf, engels, 2006

Financiering van klimaatbeleid en de financiele crisis

artikel, html, nederlands, 2009

Groen belastingparadijs: zijn milieudoelen haalbaar met milieuheffingen?

artikel, pdf, nederlands, 1999

Individuele CO2 rechten verminderen armoede in de wereld!

artikel, html, engels, 2002

Kosten Baten Analyse van invoering van de Kader Richtlijn Water

eindrapport, pdf, engels, 2007

Kosteneffectiviteit VOS-maatregelen 2010

hoofdrapport, pdf, nederlands, 2003

- Aardolieketen

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Benzinestations

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Chemie

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Energieproductie

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Grafisch

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Metalektro

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Op- en overslag

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Rubber en Kunststof

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Verf

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

- Verf industrieel

deelrapport, pdf, nederlands, 2003

Model Mondiale Voetafdruk voor bedrijven

model versie 2009, xls, nederlands, 2009

- Mondiale Voetafdruk Brighthouse 2001

eindrapport, pdf, nederlands, 2003

- Handleiding bij het model Mondiale Voetafdruk

versie 2003, pdf, nederlands, 2003

- Toelichting op het model Mondiale Voetafdruk

versie 2003, pdf, nederlands, 2003

Moeten we allemaal 'milieukapitalist' worden?

artikel, html, engels, 2000

Sectorale kosten van Europees milieubeleid

eindrapport, pdf, engels, 2007

Visiedocument waterprijsbeleid 21e EEUW

eindrapport, pdf, nederlands, 2008

__________

- - -