Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

home (nl) > TME modellen

< terug

TME modellen

Sinds haar start in 1992 heeft TME diverse modellen ontwikkeld om milieu-economische oplossingen te simuleren. De modellen zijn flexibel en kunnen voor uiteenlopende doelen en projecten worden gebruikt.

PIA

Product Improvement Analysis (PIA) is een model voor het uitvoeren van levenscyclus analyses volgens internationaal aanvaarde standaarden.

PIA demo and instruction >>

DuWo 2040

DuWo 2040 (Duurzaam Wonen)is een model dat inzicht geeft in de (on)mogelijkheden van duurzaam wonen op de langere termijn (met ruime aandacht voor energie en water).

Ecobalans

Ecobalans is een stofstromenmodel op ondernemingsniveau.

2l cc

2l cc ("tool cost curves") is een model voor het schatten van marginale kostencurven.