Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

home (nl) > TME modellen > CO2L: Carbon Footprint

< terug

CO2L: Carbon Footprint model voor bedrijven

Geavanceerd, eenvoudig in gebruik en met uitgebreide database

CO2L (op z'n Engels "c-o-tool") is een geavanceerd, maar eenvoudig te gebruiken model om een Carbon Footprint (CF) te berekenen van uw bedrijf, productieprocessen en/of producten. CO2L is in overeenstemming met internationale standaarden.

De Koolstof of CO2-voetafdruk (carbon footprint) is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen (vooral koolstofdioxide CO2, methaan CH4 en distikstofoxide N2O) die toegerekend wordt aan een bepaalde consumptie, productie, een product, bedrijf of een regio of land.

Een carbon footprint (CF) berekening geeft als resultaat de totale hoeveelheid broeikasgas-emissies, uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dat kan in een absolute eenheid (bijv. kiloton) of in een relatieve eenheid (bijv. ton CO2eq per ton productie, per medewerker of per verdiende mln €).

  • Het model is volledig in Excel geschreven. Iedereen met enige ervaring in het gebruik van Excel kan het model moeiteloos toepassen.

  • CO2L heeft een uitgebreide database met CO2eq-emissiefactoren van stoffen uit de keten 'upstream' ('cradle-to-gate').

  • De database is uit te breiden met nieuwe items, bijvoorbeeld met emissiefactoren van materialen en (half)producten van eigen toeleveranciers.

  • De totale bedrijfsvoetafdruk kan binnen het model worden verbijzonderd naar afzonderlijke producten, processen of vestigingen.

  • Het model is zeer flexibel en kan op verzoek worden aangepast.

  • Het volledige model CO2L met uitgebreide database kost € 30 en wordt op aanvraag per email toegestuurd (TME-mailadres via contact-pagina).

  • Indien u naast het volledige model ondersteuning (maximaal 2 uur) wenst, zijn de all-in kosten € 99. Daarnaast is ook uitgebreide ondersteuning van TME mogelijk.

GRATIS 100% werkende demoversie

Via onderstaande links is een volledig werkende demoversie van CO2L en een handleiding bij het model vrij beschikbaar.

Het demo-model is qua werking identiek aan het volledige model. Wel heeft de demoversie enkele beperkingen ten opzichte van het volledige model:

  • de database van het demo-model is beperkt en kan niet gewijzigd of aangevuld worden door de gebruiker

  • het demo-model bevat per rubriek minder regels

De demoversie van CO2L voor bedrijven is een spreadsheetbestand (271 kB).

De handleiding bij gebruik van het model is een pdf-bestand (131 kB).

database emissiefactoren >>