Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie / TME

home (nl) > TME modellen > CO2L: Carbon Footprint > database emissiefactoren

< terug

Model CO2L: Uitgebreide database van CO2eq-emissiefactoren

De database gaat uit van de gehele keten tot aan de bedrijfspoort ('cradle-to-gate')

Om een carbon footprint (CF) van een bedrijf te berekenen moeten zowel de directe CO2-emissies (in het eigen productieproces) als de CO2-ketenemissies 'upstream' (van de inputs) worden becijferd. De database bevat emissiefactoren uit de productieketen per input.

CO2 komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. De koolstof voetafdruk let (dus) vooral op het directe energiegebruik voor verwarming, transport en vervoer, maar ook op het indirecte energiegebruik tijdens de productie van gondstoffen, halffabrikaten en consumptiegoederen.

  • De uitgebreide database geeft keuze geeft uit ruim 4000 grondstoffen, materialen en (half)producten met gestandaardiseerde CO2eq-emissiefactoren uit de keten 'upstream' ('cradle-to-gate'). Deze weerspiegelen de meest voorkomende inputs in industriĆ«le ondernemingen.

  • De database bevat van alle Nederlandse aanbieders van elektriciteit de emissiefactor per geleverde kWh op basis van de zogenaamde stroometiketten, zowel voor grootverbruik als kleinverbruik.

  • De database bevat van een groot aantal brandstoffen de (directe) emissies bij verbranding inclusief de (indirecte) emissies van productie en transport of distributieverliezen.

  • Als aparte feature bevat de database ook emissiefactoren per uitgegeven euro en per sector (op SBI-code). Dat wil zeggen, men kan een (grove) schatting maken van emissies van inputs waarvan men bijv. het gewicht of verbruik in fysieke grootheden niet (precies) kent, maar wel de inkoopwaarden. Dit is vooral handig voor de relatief geringere inputs.

  • Bij het berekenen van emissiefactoren die specifiek voor Nederland gelden is gebruik gemaakt van (vaak openbare) gegevens van het CBS, EZ, RIVM, PBL, Emissieregistratie, CE.

  • Selectie van items uit de database is mogelijk door eerst een categorie te selecteren met behulp van een zogenoemd 'autofilter'.

  • De database is uit te breiden met nieuwe items, bijvoorbeeld met emissiefactoren van grondstoffen en (half)producten van eigen toeleveranciers.

Mondiale Voetafdruk >>